Oscarsgt.5, Kongsvinger, 2006

Akryl malt rett på vegg.