Politihøyskolen, avd. Kongsvinger

"Paragraf" sett fra kantina.

Polert messingrør, diameter 54mm,
total lengde ca 25 meter.
"Paragraf" sett fra kantine mot resepsjon.
"Paragraf" sett fra resepsjon.